आरोग्य विभागाचा भरती 2021 चा निकाल जाहीर ! – Arogya Vibhag Bharti 2021 result Marks and Answer Key

नमस्कार मित्रांनो आरोग्य विभागामार्फत घेतल्या गेलेल्या परीक्षेचा म्हणजेच 28 फेब्रुवारी 2021 रोजी घेतलेल्या परीक्षेचे मार्कांची यादी आणि उत्तर तालिका Ans Key आलेली आहे.

आरोग्य विभागामार्फत 28 फेब्रुवारी 2021 रोजी 54 पदांसाठी परीक्षा घेण्यात आली होती

त्यापैकी  48 पदांचा मार्कांची यादी आणि उत्तर तालिका Ans Key जाहीर झाली आहे. प्रत्येक पदाची Ans Key आणि  मार्कांची यादी उपलब्ध झाली आहे.

खालील पैकी या पदांचा मार्कांची यादी आणि उत्तर तालिका Ans Key जाहीर झाली आहे.

 1. Non-Medical Assistant / अवैदयकीय सहायक
 2. House and Linen Keeper / गृहवस्‍त्रपाल- वस्‍त्रपाल
 3. Plumber / नळ कारागीर
 4. Store cum Linen Keeper / भांडार नि वस्‍त्रपाल
 5. Telephone Operator / दूरध्‍वनीचालक
 6. Tailor / शिंपी
 7. AUXILARY NURSE MIDWIFE / सहायक परिचारीका-प्रसाविका
 8. Laboratory Assistant / प्रयोगशाळा सहायक
 9. Electrician (Transport) / वीजतंत्री (परिवहन)
 10. Blood Bank Scientific Officer (30%) / रक्‍तपेढी तंत्रज्ञ (30 टक्‍के)
 11. Laboratory Scientific Officer (70%) / प्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी(७० टक्‍के)
 12. Electrician (Circles) / वीजतंत्री (ग्रेड पे १९००)
 13. Service Engineer / सेवा अभियंता
 14. Junior Clerk / कनिष्‍ठ लिपीक
 15. Senior Clerk / वरिष्‍ठ लिपीक
 16. Bacteriological Assistant / Laboratory Technician / अणुजीव सहायक / प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ
 17. Dietician / आहार तज्ञ
 18. ECG Technician / ईसीजी तंत्रज्ञ
 19. X-Ray Scientific Officer / क्ष-किरण वैज्ञानिक अधिकारी
 20. Opthalmic Officer / नेत्र चिकित्‍सा अधिकारी
 21. Laboratory Scientific Officer (30%) / प्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी(३० टक्‍के)
 22. Pediatric Nurse / बालरुग्‍ण तज्ञ परिचारिका
 23. Psychitric Nurse / मनोरुग्‍ण तज्ञ परिचारिका
 24. Social Service Supretendent (Psychitric) / मनोविकृती सामाजिक कार्यकर्ता / समाजसेवा अधिक्षक (मनोविकृती)
 25. Blood Bank Scientific Officer (70%) / रक्‍तपेढी तंत्रज्ञ (७0 टक्‍के)
 26. Chemical Assistant / रासायनिक सहायक
 27. Technician (HEMR) / तंत्रज्ञ (एचईएमआर)
 28. Dental Mechanic / दंतयांत्रिकी
 29. Pharmacy Officer / औषध निर्माण अधिकारी
 30. Junior Engineer / कनिष्‍ठ अभियंता
 31. Junior Technical Assistant (HEMR) / कनिष्‍ठ तांत्रिक सहायक (एचईएमआर)
 32. Foreman / कार्यदेशक
 33. Skilled Artizen / कुशल कारागीर
 34. Counsellor / समोपदेष्‍टा
 35. Statistical Investigator / सांख्यिकी अन्‍वेषक
 36. Public Health Nurse / सार्व.आरोग्‍य परिचारिका/ निर्देशिका
 37. Record Keeper / अभिलेखापाल (ग्रेड पे २८००)
 38. Dialysis Technician / डायलिसीस तंत्रज्ञ
 39. Tutor / पाठयनिर्देशिका
 40. Media Maker / पोषकार
 41. Warden / वार्डन / गृहपाल
 42. Social Service Supretendent (Medical) / वैद्यकीय सामाजिक कार्यकर्ता / समाजसेवा अधिक्षक (वैद्यकीय)
 43. Occupational Therapist / व्‍यवसायोपचार तज्ञ
 44. Junior Technical Assistant / कनिष्‍ठ तांत्रिक सहायक
 45. Dental Hygenist / दंतआरोग्‍यक
 46. Physiotherapist / भौतिकोपचार तज्ञ
 47. Senior Technical Assistant / वरिष्‍ठ तांत्रिक सहायक
 48. Senior Security Assistant / वरिष्‍ठ सुरक्षा सहायक

निकाल पाहण्या साठी येथे क्लिक करा 

 

1 thought on “आरोग्य विभागाचा भरती 2021 चा निकाल जाहीर ! – Arogya Vibhag Bharti 2021 result Marks and Answer Key”

Leave a Comment