Vanrakshak Bharti 2023 | वनरक्षक भरती 2023 | Maharashtra Forest Guard Bharti 2023

maharashtra forest guard bharti 2022 माजी माध्यमिक सेवा निवड मंडळ अंतर्गत नामनिर्देशन कोट्यासाठी, सामान्य प्रशासन विभागाने गट-ब (अराजपत्रित), गट-क आणि गट-डी संवर्ग (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या बाहेर) पदे भरण्यासाठी एकत्रित मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. ). 4/5/2022 पासून शासन आदेशानुसार जारी केले. 21 नोव्हेंबर 2022 रोजी घेतलेल्या शासन निर्णयानुसार, सामान्य प्रशासन विभाग यापुढे पूर्वीच्या दुय्यम सेवा निवड मंडळाने (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या बाहेर) स्थापन केलेला नामनिर्देशन कोटा वापरणार नाही आणि त्याऐवजी पदे भरण्यासाठी स्पर्धात्मक परीक्षा घेईल. गट-ब (अराजपत्रित), गट-क आणि गट-ड संवर्ग. सरकारने C.S.-ION (Tata Consultancy Services Limited) आणि I.B.P.S चा वापर अधिकृत केला आहे. (इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन) ऑनलाइन चाचणीसाठी. anrakshak bharti 2022 new update

त्यानुसार, स्पर्धात्मक mpsc bharti परीक्षा ऑनलाइन देण्यासाठी आवश्यकतेनुसार यापैकी एक कंपनी निवडली पाहिजे. तसेच सदर शासन निर्णयानुसार परीक्षा शुल्क, कंपनीशी करारनामा याबाबत सुधारित तरतुदी देण्यात आल्या आहेत.

वनरक्षक जिल्ह्यानुसार जागा पाहण्यासाठी

इथे क्लिक करा

2. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभाग दि. दिनांक 21/11/2022 च्या शासन निर्णयातील प्रक्रिया/तरतुदी तपासल्यानंतर, शासनाने गट-ब (अराजपत्रित), गट-क आणि गट-ड संवर्गातील पदे भरण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही केली आहे. पूर्वीच्या दुय्यम सेवा निवड मंडळाअंतर्गत (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या बाहेर) थेट सेवेद्वारे नामनिर्देशन. संदर्भ 3 वरील पत्रात सूचीबद्ध आहे. vanrakshak bharti 2022 maharashtra

Leave a Comment

error: वेबसाईट वरील मजकूर कॉपी करू नये