अतिवृष्टी नुकसान भरपाई 2021 साठी 365 कोटी निधी वितरित 22 जिल्ह्यांची यादी आली | Ativrushti Pik Nuksan Bharpai 2021

जुलै 2021 मध्ये अतिवृष्टी नुकसान ग्रस्त झालेल्या बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत वाटप करण्यासाठी शासन निर्णयाच्या माध्यमातून 22 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना 365 कोटी रुपये वितरित केल्या जाणार आहे. जुलै, २०२१ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे राज्यात विविध जिल्हयात उद्भवलेल्या पुरपरिस्थिमुळे शेतीपिकांच्या नुकसानी करिता आर्थिक मदत वाटप करण्यासाठी निधी वितरित करण्याबाबत. हे पण वाचा : तुमच्या ग्रामपंचायत मध्ये किती पैसे … Read more

जुलै २०२१ अतिवृष्टी साठी 365 कोटी निधी वितरित जिल्हा यादी || July Ativrushti Madat 2021

जुलै 2021 मध्ये अतिवृष्टी नुकसान ग्रस्त झालेल्या बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत वाटप करण्यासाठी काही महत्वपूर्ण शासन निर्णय घेण्यात आलेला आहे या शासन निर्णयाच्या माध्यमातून 22 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना 365 कोटी रुपये वितरित केल्या जाणार आहे. मित्रांनो याबद्दलची माहिती या पोस्टच्या माध्यमातून घेणार आहोत याच्या मध्ये एखादी कशाप्रकारे निधी वितरित केला जाईल याच बरोबर कोणत्या जिल्ह्यासाठी किती … Read more