कुसुम सोलर पंप योजना नवीन GR आला | Kusum Solar Pump Yojana 2022 | कुसुम सोलर ऑनलाईन फॉर्म 2022

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (कुसुम) योजना अंतर्गत महाऊर्जाला सर्वसाधारण घटकाच्या सौर कृषिपंपांच्या लाभार्थ्यांच्या शासन हिस्स्यापोटी सन २०२१-२२ मध्ये अनुदान वितरित करण्याबाबत…. कुसुम सोलर पंप योजना 2022 प्रस्तावना : राज्यातील कृषीपंप वीज जोडण्यांचे सौर ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करण्याच्या अभियानांर्तगत केंद्र शासनाच्या नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचेकडून शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा … Read more