प्रधानमंत्री फसल विमा योजना-पीक विमा वाटपासाठी निधी मंजूर फक्त या शेतकऱ्यांना मिळणार लाभ

नमस्कार शेतकरी बांधवांनो शेतकरी बांधवांनो पिक विमा कंपनीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळत असतो पण आता शासनाने खूप चांगला निर्णय घेतलेला आहे पिक विमा प्रत्येक शेतकऱ्याला कमीत कमी एक हजार रुपये मिळालाच पाहिजे असा शासन निर्णय शेतकऱ्यांसाठी शासनाने जारी केलेल्या आहे.  जीआर का आहे तो आज आपण पाहणार आहोत ही खूप चांगली आनंदाची बातमी आहे … Read more