Pik Vima 2021 खरीप हंगाम 2021 साठी निधी जाहीर शासन निर्णय आला | Pik Vima List 2022 | Pik Vima GR

खरीप पीक विमा 2021 प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत खरीप हंगाम सन २०२१ साठी पिक विमा हप्ता अनुदानापोटी राज्य शासन हिश्याची रु. ८०,३६,२६,५०१/इतकी रक्कम विमा कंपनीस अदा करण्यासाठी वितरीत करण्याबाबत. प्रस्तावना : प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप २०२० व रब्बी हंगाम २०२०-२१ पासून तीन वर्षाकरीता दि.२९.०६.२०२० व दि. १७.०७.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये भारतीय कृषि विमा कंपनी, … Read more

मोठी खुशखबर शेतकऱ्यांना मिळणार पीकविमा || पीकविमा 2021 महाराष्ट्र शासन नवीन GR

शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी महाराष्ट्र शासनाचा नवीन जीआर आलेला आहे प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम 2021 साठी शासनाकडून 973 कोटी 16 लाख 47 हजार 758 रुपये इतकी रक्कम शासनाकडून मान्यता देण्यात आलेली आहे. तर सविस्तर बातमी आपण जाणून घेणार आहोत त्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा आणि शेतकरी मित्रांनो विविध शेतीविषयक माहिती शेतकरी मित्रांनो प्रधानमंत्री … Read more

error: वेबसाईट वरील मजकूर कॉपी करू नये