पूरपरिस्थितीमुळे शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी बाधित शेतकऱ्यांना वाढीव दराने मदत देण्याबाबत नवीन शासन निर्णय जारी

जून ते ऑक्टोबर, २०२१ पर्यंत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे तसेच राज्यात विविध जिल्हयात उद्भवलेल्या पूरपरिस्थितीमुळे शेतीपिकाचे नुकसान झालेल्या बाधित शेतकऱ्यांना मदत देण्याबाबत दि.१३.१०.२०२१ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये चर्चा करण्यात आली. सदर मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार प्रस्तुत प्रकरणी शासन आदेश निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. शासन निर्णय : जून ते ऑक्टोबर, २०२१ पर्यंत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे तसेच राज्यात … Read more

नुकसान भरपाई 2021 अनुदान वाटप सुरू अतिवृष्टी यादी आली या जिल्ह्यांचा निधी मंजूर

नमस्कार शेतकरी बांधवांनो शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा बातमी येथे आलेली आहे. मित्रांनो नुकसान भरपाई जाहीर तर मित्रांनो माहे जानेवारी ते फेब्रुवारी या कालावधीमध्ये ज्या शेतकऱ्यांच्या अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे शेतक-याचे नुकसान झालेल्या त्या सर्व शेतकऱ्यांसाठी आज रोजी शासनाने महत्त्व जिआर शासन निर्णय निर्गमित केलेल्या शेतकऱ्यांना या ठिकाणी मदत  देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. त्यासाठी नुकसान भरपाईह जाहीर केलेली … Read more

error: वेबसाईट वरील मजकूर कॉपी करू नये