ई – नकाशा कसा काढायचा ? तुमच्या जमिनीचा नकाशा तुमच्या मोबाईलवर ऑनलाईन कसा पाहायचा ?

शासनाने ज्याप्रमाणे सातबारा आणि नमुना  ८-अ ऑनलाईन नकाशा देण्यास सुरूवात केलेली आहे. त्याच प्रमाणेच आता शासनाने शेत जमिनीचाहि ऑनलाईन नकाशा देण्यास सुरूवात केलेली आहे. bhunakasha यावर तुम्ही कुठलाही Survey No, Total Area, Pot kharaba, Owner Name, खाता नंबर पाहू शकता तेही एका मिनट मद्धे. जर तुम्हाला तुमच्या शेताच्या हद्दी जाणून घ्यायच्या असतील किंवा आपल्या शेतातून … Read more