मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजना | ठिबक सिंचन साठी सरसकट ८०% अनुदान नवीन GR आला

मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेची राज्यातील उर्वरित १०७ तालुक्यांमध्ये अंमलबजावणी करण्याबाबत. subsidy-for-drip-irrigation प्रस्तावना : संदर्भाधीन दि.…

error: वेबसाईट वरील मजकूर कॉपी करू नये