एक शेतकरी एक डीपी योजना सुरू संबंधीत Gr आला | Ek Shetkari Ek Transformer Yojana Maharashtra

राज्य शासनाने दिनांक ३१/०३/२०१८ पर्यंत नवीन विद्युत पुरवठयाकरीता पैसे भरलेल्या कृषीपंप अर्जदारांना वीज पुरवठा करण्याकरीता संदर्भिय…

error: वेबसाईट वरील मजकूर कॉपी करू नये