आंबिया बहार फळपीक विमा २०२० मंजूर नवीन शासन निर्णय आला | falpik vima 2020

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना आंबिया बहार सन २०२०-२१ मध्ये राज्य हिस्साची रक्कम विमा कंपनीस अदा करण्यासाठी व योजनेच्या प्रशासकीय खर्चासाठी निधी वितरीत करण्यास मंजुरी देण्याबाबत… प्रस्तावना : शेतकऱ्यांच्या फळ पिकांना हवामान धोक्या पासुन विमा संरक्षण दिल्यास शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य आबाधीत राखण्याच्या दृष्टीने मदत व्हावी, त्यासाठी राज्यात प्राधान्याने पुर्नरचित हवामान आधरित फळपिक विमा योजना … Read more

error: वेबसाईट वरील मजकूर कॉपी करू नये