ग्रामपंचायत कर्मचारी यांना वेतनवाढ जाहीर । नवीन शासन निर्णय GR आला | Grampanchayat karmchari vetanvadh 2022

ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना सुधारित किमान वेतन दर लागू करणेबाबत. प्रस्तावना : महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम ६१ प्रमाणे…

error: वेबसाईट वरील मजकूर कॉपी करू नये