PM किसान सन्मान निधीचा १२ वा हप्ता या तारखेला | यादी पहा | करोडो शेतकऱ्यांच्या खात्यात येणार २००० ?

या वर्षी हि पूर आणि दुष्काळाने होरपळणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी रस्ता अवघड होत आहे. २००० पहिल्या PM किसानला अशा ठिकाणी पोहोचण्यासाठी हप्ता म्हणून जेथे विशिष्ट चिन्हे जुळतात. PM किसान १२ वा हप्ता PM किसान सन्मान निधीच्या लाभार्थ्यांना १२ व्या हप्त्याचे वितरण करण्याची वेळ १ ऑगस्ट ते ३० नोव्हेंबर असली तरी, ती सहसा ऑगस्टमध्येच येते. पूर आणि दुष्काळाच्या … Read more