Gramsevak Bharti 2023 | 10 हजार पदांसाठी नवीन ग्रामसेवक भरती शासनाचा मोठा निर्णय

Gramsevak Bharti 2023 ती म्हणजे ग्रामसेवक भरती आता निघालेल्या आहेत जिल्हा परिषद मार्फत दहा हजार पदांसाठी ही भरती केली जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. याचा शासन निर्णय देखील आलेला आहे. एक फेब्रुवारी ते 7 फेब्रुवारी 2023 यापर्यंत पद भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध केली जाईल Gramsevak Bharti 2023 Gramsevak Bharti 2023 त्यानंतर पुढे 22 फेब्रुवारी पर्यंत … Read more

वैयक्तिक शेततळे अस्तरीकरण योजनेस मंजुरी 2021-22 व 2022-23 | approval of individual farm lining scheme 2021-23

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत “वैयक्तिक शेततळे अस्तरीकरण” प्रकल्प सन २०२१-२२ व २०२२-२३ मध्ये राबविण्यासाठी रू. १००.०० कोटी रक्कमेच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता  वैयक्तिक शेततळे अस्तरीकरण प्रकल्प सन २०२१-२२ व २०२२-२३ वैयक्तिक शेततळे अस्तरीकरण प्रकल्प सन २०२१-२२ व २०२२-२३ मध्ये राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर प्रकल्पांतर्गत एकूण रू.२००.०० कोटीचा कार्यक्रम दोन वर्षाच्या कालावधीत राबविण्यात येणार असून … Read more