नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा यांच्या खात्यात येणा व्याज Niymit karjmafi Yojana 2022 update

सन २०२२-२३ मधील अर्थसंकल्पित तरतूदीचे वितरण करणेबाबत. डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना (सर्वसाधारण) (२४२५१००९)-३३ अर्थसहाय्य…

error: वेबसाईट वरील मजकूर कॉपी करू नये