ई – नकाशा कसा काढायचा ? तुमच्या जमिनीचा नकाशा तुमच्या मोबाईलवर ऑनलाईन कसा पाहायचा ?

शासनाने ज्याप्रमाणे सातबारा आणि नमुना  ८-अ ऑनलाईन नकाशा देण्यास सुरूवात केलेली आहे. त्याच प्रमाणेच आता शासनाने…

error: वेबसाईट वरील मजकूर कॉपी करू नये